2019 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) 1 Haziran Cumartesi günü 2 oturum halinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf müfredatı esas alınarak yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1 oturum saat 9:30 da başlayacak. 2. oturum 11:30’da başlayacak. Sınavda toplam 90 çoktan seçmeli soru sorulacak.

Sözel alan 50 sorudan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Sayısal alan 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

LGS derslere göre soru dağılımı :

  • Türkçe 20 soru
  • İnkılap 10 soru
  • Din Kültürü 10 soru
  • İngilizce 10 soru
  • Matematik 20 soru
  • Fen Bilimleri 20 soru

Öğrenciler LGS’de toplam 90 sorudan sorumlu olacak.